ש ב ע ת פ ל א י עול ם אילו פלאים אתם זוכרים מספורים ? ( חפצים , דמויות , מעשים ) ספרו על משהו מיחד מאוד שקרה באמת והוא כמו פלא . האם שמעתם על שבעת פלאי עולם ? מה שמעתם ?  אל הספר