בעלות מקצוע / תשבץ . 1 העתיקו את התשבץ למחברת ופתרו אותו . . 1 היא טבחית והוא . 2 ... היא רועה והוא . 3 ... היא צלמת והוא . 4 ... היא ליצנית והוא . 5 ... היא זמרת והוא ... . 6 היא פקידה והוא . 7 ... היא צירת והוא . 8 ... היא רופאה והוא . 9 ... היא מדענית והוא ... . 2 א . קראו בקול את המלים : מורה , צלמת , פסנתרנית , שחקנית , אופה , זמרת , רופאה , רקדנית , רועה , נהגת , צירת . ב . העתיקו את הטבלה למחברת . כתבו כל מלה שקראתם במקום המתאים בטבלה .  אל הספר