כשאהיה גדול / שיר . 1 קראו את השיר , ושימו לב למלים כשאהיה גדול שחוזרות בכל הבתים של השיר . כשאהיה גדול / יהונתן גפן כשאהיה גדול אהיה נגר ואבנה בתים אבל לא כלוב , כשאהיה גדול אהיה זמר ואשיר שיר שמח למי שעצוב . כשאהיה גדול אהיה רופא שנותן זריקות לכל מי שכואב , כשאהיה גדול אהיה אופה ולחם אפרס לכל מי שרעב . כשאהיה גדול אהיה ציר ואציר עולם יפה יותר , כשאהיה גדול אהיה נגר שעושה שלחן וכסא ופסנתר . כשאהיה גדול אהיה מלח ואשיט אניות בלב ים גואה . כשאהיה גדול , כשאהיה גדול , קדם שאהיה גדול , ואחר כך נראה . . 2 א . קראו בקול את כל השורות שמתחילות במלים כשאהיה גדול . ב . אילו שמות של בעלי מקצוע מופיעים בשורות האלה ? . 3 א . קראו בקול את השורות . 12 , 10 , 8 , 6 , 4 , 2 ב . מה אפשר ללמד משורות אלה על הדובר בשיר ? . 4 א . קראו בקול שורות . 18-15 ב . מה אפשר ללמד משורות אלה על הדובר בשיר ? . 5 א . אילו שמות של בעלי מקצוע בשיר הם בצליל דומה לשמות : ספר , גנן , טבח , טיס ? ב . אילו שמות של בעלי מקצוע הם בצליל דומה לשמות : מורה , רועה , שוטר , שופט ? . 7 העתיקו למחברת את שמות בעלי המקצוע ואת הפעלות שהם ...  אל הספר