איך החתול עובר מכשול בחשך ? החתול הוא טורף שאוכל חרקים ועכברים . הגוף של החתול קל וגמיש והוא זריז מאוד . ביום החתול רואה מצין . אבל בלילה החתול אינו רואה כלום . החתול מצליח להסתדר בחשך בעזרת השפם ( השערות שמשני צדי הפה ) שלו . שערות השפם של החתול קשות . כאשר השערות נוגעות במשהו הן מתכופפות . החתול מבין מיד שיש מכשול ( משהו שמפריע ) בדרכו . הוא מרגיש את הגדל של המכשול ומתאים את הגוף הגמיש שלו כדי לעבר את המכשול בשלום . חתול בלי שפם לא יכול לעבר מכשולים בלילה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית