קריא ה אפשר לקרא לבד ואפשר לקרא עם חברים . אפשר לקרא בקול רם ואפשר לקרא בשקט . אפשר לקרא בבית ואפשר לקרא בכתה . אפשר לקרא ולדבר ואפשר לקרא ולדמין .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית