שיחה עם עטלף / ע' הלל בבקר שאלתי את העטלף : -נכון שאתה עכבר ? -שטיות , אני צפור ! העטלף אמר . בערב שאלתי את העטלף : -נכון שאתה צפור ? -שטיות , אני עכבר ! העטלף אמר . אכן , יצור מוזר ! למחרת שאלתי את העטלף : -מה מעשיך ביום ? -ישן . -ומה בלילה ? -חכם . -איפה הראש ? -למטה . -ואיפה הרגלים ? -למעלה ! -ומה שלומך בדרך כלל ? -טרללה !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית