עכבר . 1 קראו בעמוד הבא את ההוראות להכנת עכבר מפלסטלינה ( הסתכלו גם בתמונות . ( . 2 הקיפו את הקטע שבו כתובים החמרים שמהם עושים את העכבר . . 3 א . מצאו בהוראות את הפעלים . ב . כתבו את הפעלים שמצאתם . ––––––––––––––––––– ––––––––––––––––– . 4 כתבו : א . אילו חלקים של העכבר מכינים מפלסטלינה בצבע אפר ? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ב . אילו חלקים של העכבר מכינים מפלסטלינה בצבע שחר ? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– האם אתם עושים עבודות יד ? האם אתם עושים אותן בעזרת הוראות ? האם ההוראות הן בכתב או בעל פה ? האם אתם יכולים לעבד לבד לפי הוראות ? האם לפעמים אתם צריכים עזרה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית