חברים בכתה של נעמה איפה אתם אוהבים לשבת בכתה - קרוב ללוח או רחוק מהלוח ? האם אתם אוהבים להחליף מקומות ישיבה בכתה ? למה ? האם טוב לשבת בכתה ליד חבר או חברה קרובים ? . 1 הסתכלו בציור של הכתה של נעמה בעמוד הבא . מה אפשר להגיד על התלמידים בכתה לפי הציור ? דגמה : ליותם יש כובע בצבע חום . . 2 שאלו את החברים איך קוראים לילדים בכתה של נעמה לפי סימנים , למשל : למי יש שרשרת ? למי יש משקפים ? . 3 ענו על השאלות בעזרת הציור . מי יושבת מאחורי יורם ? ––––––––––– מי יושב ליד יסמין ? ––––––––––– מי יושבת ליד הילדה עם המשקפים ? ––––––––––– למי יש צעיף ? ––––––––––– , –––––––––––  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית