שיחות של חרף - לאן אתם הולכים ? - אנחנו הולכים לקטף פטריות . - איפה יש פטריות ? - ביער תמיד יש פטריות אחרי הגשם הראשון . - לאן אתם נוסעים ? - אנחנו נוסעים לחרמון . - יש כבר שלג ? - אתמול בלילה ירד המון שלג ושמעתי שכל ההר לבן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית