אחיות במשפחה מה מזכירה לכם המלה כוכבים ? מה אתם אוהבים לעשות לפני השנה ? . 1 א . קראו בקול את המלים ברשימה . ב . סמנו את המלים שאתם מכירים . ג . חפשו חברים שסמנו מלים שלא הכרתם , ובקשו מהם להסביר לכם את המלים האלה . לילות ( לילה ) כוכבים ( כוכב ) סופרות חלון בצד שלי מספר לא בכונה . 2 קראו את הספור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית