אחים במשפחה מה אתם אוהבים לעשות עם האחים שלכם ? האם אתם רבים לפעמים עם האחים שלכם ? על מה ? . 1 קראו את הספור . האב והבנים / ספור עם לאב זקן אחד היו חמשה בנים . הבנים רבו ביניהם כל הזמן . האב הזקן בקש מהבנים להפסיק לריב , אבל הם לא שמעו בקולו . יום אחד לקח האב חמשה ענפים . הוא קשר את הענפים יחד לחבילה אחת , וקרא לחמשת הבנים . פנה האב לבן הבכור ואמר לו : " נסה לשבר את חבילת הענפים " . הבן הבכור נסה ונסה ולא הצליח . האב פנה גם לבנים האחרים , אבל אף אחד מהם לא הצליח לשבר את חבילת הענפים . פתח האב את החבילה , נתן לבן הצעיר ענף אחד ואמר לו : " נסה לשבר את הענף . " הבן הצעיר שבר בקלות את הענף . אמר האב : " בני היקרים , אתם כמו הענפים . אם אתם חיים יחד בשלום אתם חזקים כמו חבילת הענפים , ואף אחד לא יכול לשבר אתכם . אבל אם אתם רבים אתם חלשים , וכל אחד יכול לשבר אתכם . " חבקו הבנים את האב הזקן ונשבעו לחיות יחד בשלום כל ימי חייהם . . 2 מה אפשר ללמד מהספור ? . 3 כתבו מה אתם למדתם מהספור . אני למדתי מהסיפור ש . 4 קראו בקול את ההתחלה של הספור .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית