חדש במשפחה מתי נולדתם ? ( באיזה חדש , באיזו שנה , באיזו עונה ) איפה נולדתם ? מי כבר היה במשפחה כשנולדתם ? ( אחים , אחיות ) . 1 קראו את השיר . פתאום נולד z י / שלומית כהן-אסיף זה היה מזמן אמא היתה כלה ואבא היה חתן ולדוד דניאל לא היה זקן אני לא הייתי פה בכלל . זה היה מזמן אמא שלי לא היתה אמא ואבא שלי לא היה אבא וסבא שלי לא היה סבא והוא רצה וחלם . פתאום נולדתי והתחיל העולם . מתוך הספר נשיקת הפתעה . 2 סמנו בשיר את המלה נולדתי . . 3 כתבו מי אומר את השיר - בן או בת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית