מ ש פ ח ה מה אתם הכי אוהבים לעשות עם המשפחה ? מתי כל בני המשפחה נפגשים אצלכם ? מה הייתם רוצים לעשות עם כל המשפחה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית