ב קל ו ה . 1 קראו את השיחה בתפקידים . . 2 בסוף כל שאלה יש סימן שאלה . הקיפו את כל סימני השאלה בשיחה . כמה שאלות מצאתם ? –––––––––––– . 3 העתיקו את השאלות שיש בהן מלות שאלה ( מה , למה . ( . 4 מתחו קו בין שאלה לתשובה מתאימה לפי הטקסט . . 5 השלימו את השאלות לפי התשובות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית