תשובות למשימות ההערכה משימות ההערכה כוללות מפגש עם טקסטים נוספים שיש עליהם שאלות , ויש להן מבנה מקובל של מבחן . מטרתן לאפשר לתלמידים להתנסות בתבניות נוספות של שאלות בהבנת הנקרא , בהבעה ובלשון . פרק ראשון שאלה : 1 לפחות 3 מתוך הפעולות הבאות – הזמינה את כל הילדים בשכונה , תפרה לאביה שמלה חדשה , הכינה כיבוד רב ומגוון , התלבשה באופן חגיגי , הוציאה את השולחן החוצה , קישטה את שולחן יום ההולדת . שאלה : 2 תשובה נכונה – ד שאלה : 3 תשובה נכונה – ב שאלה : 4 לפי הקטע אימא של אביה אינה מוותרת בקלות . לכן היא הוציאה את שולחן יום ההולדת לחצר , ויצאה בעצמה לשכנע את הילדים שעברו ברחוב , להיכנס ולהצטרף ליום ההולדת . שאלה : 5 אביה מתכוונת שהיא לא אוהבת את המצב שהילדים לא באים ושאימא שלה מנסה ' בכוח ' להביא אותם , אבל גם מעריצה את אימא שלה על המאמצים הגדולים שהיא עושה , כדי שהיום הולדת יתקיים . שאלה : 6 תשובה נכונה – ג שאלה : 7 תשובה נכונה – א שאלה : 8 תשובה נכונה – ב שאלה : 9 היא בחרה לתאר בפירוט , כדי שהקוראים יבינו עד כמה אימא של אביה התאמצה והשקיעה , כדי לשמח את אביה . או – הסופרת רצתה שנראה עד כמה אי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית