פרק נושא : קרוב ללב הנושא ידיד ? ת , שכנ ? ת , קרבה , קשר בין אנשים . הקשר כצורך אנושי וכמספק חום ותמיכה הדדיים . הסוגה : סיפור קצר , עולם השיח הספרותי . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבעה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 4 פעילות 6 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות 7 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 7 ידע לשון – פעילות , 6 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות , 11 פעילות , 12 פעילות 13 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : הפועל , זמנים גופים מילות קישור – זמן ( פעילות , ( 3 גופים ( פעילות , ( 6 פעלים , זמנים וגופים ( פעילות ( 13-9 הסוגה : סיפור – בפרק זה יש סיפור קצר של סופרת ישראלית . בתכנית הלימודים לכיתות ה–ו ממליצים לקרוא סוגי טקסטים ספרותיים שונים : מגוון רחב של סיפורים מתקופות שונות , מאת יוצרים שונים ומתרבויות שונות , כולל תרגומים , וכן סיפורים קצרים וארוכים במגוון נושאים ותת-סוגות . על מבנה הסיפור ראו בפרק " נר זיכרון . " עמ עמ עמ ::: 122 122 122 ''' פתיח – הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 עמ עמ עמ 137 137 137---13 13 13444 ''' : פעלים – בפרק זה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית