פרק הבעה : טיעון פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " עניין משפחתי . " פרק הנושא עוסק במאמר עמדה ( של האם , ( ובמכתב שיש בו טיעון ( של הילדים . ( בפרק זה לומדים כתיבה של טיעון בסיסי עם רמיזה לטיעון הקלאסי , המכיל טענה נגדית . ( התלמידים אינם מתבקשים לכתוב טענה נגדית ( . בחלק של הבניית הטיעון מוטמע גם תהליך הכתיבה : סיעור מוחות , העלאת רעיונות , פיתוח וארגון , משוב ועריכה . בכיתה ו יעסקו גם בטיעון בעל-פה . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות 1 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 4 אוצר מילים – פעילות 1 ידע לשון – פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית