פרק נושא : עניין משפחתי הנושא : קונפליקטים בין הורים לילדים . הקונפליקט מזמן כתיבה שכנועית . הסוגה הנלמדת : טיעון , טקסט שכנוע פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 11 פעילות , 12 פעילות , 13 פעילות , 15 פעילות , 16 פעילות 17 הבעה בכתב – פעילות , 6 פעילות , 10 פעילות 14 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 9 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות 18 ידע לשון – פעילות , 7 פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות 21 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : אותיות השורש מאזכרים ( פעילות , ( 2 משלב , סלנג ( פעילות , ( 7 אוצר מילים ( פעילות , ( 8 פתגמים ( פעילות , ( 18 שורש ומשפחת מילים ( פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות ( 21 עמ עמ עמ 51 51 51 ''' : פתיח – הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 עמ עמ עמ 53 53 53 ''' : התלמידים מתנסים בקריאת טקסטים מגוונים מסוגות שונות , ובהם : מאמר עמדה , טיעון ( הנמצא במכתב , ( סיפור עם ופתגמים , שהם טקסטים למטרות שכנוע . מאמר עמדה וטיעון שייכים לעולם השיח העיוני ומשכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית