פרק הבעה : כתבה פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " ירוק . " בעקבות שתי הכתבות העיתונאיות שקראו בפרק הנושא , בפרק זה התלמידים מתנסים בכתיבת כתבה . על אופי הכתבה העיתונאית ראו בפרק " ירוק . " בכתיבת הכתבה התלמידים מתנסים בתהליך הכתיבה – איסוף מידע , העלאת רעיונות , פיתוח וכתיבה , מיזוג , ולבסוף – עריכה ועיצוב בעזרת דף משוב . מיומנויות הכתיבה הנדרשות לכתבה דומות למיומנויות כתיבה של חיבור או של עבודה . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות 7 הבעה בכתב – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 הבנה בעל-פה והאזנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 8 אוצר מילים – פעילות 4 ידע לשון – פעילות 6 נושאי לשון בפרק מטבעות לשון בסמיכות , ביטויים ( פעילות , ( 4 משלב , כתיב , פיסוק , תחביר ( פעילות ( 6 עמ עמ עמ 444666 ''' : הצעה לפעילות : מחז ? ר נייר – בהקשר לפעילות 3 אפשר לבצע פעילויות נוספות , כגון : . 1 התלמידים יעצבו כרזות ויתלו אותן ברחבי בית-הספר .   . 2 א . התלמידים יכינו פח לכל כיתה למחז ? ר מחומרים ממוחזרים .   ב . התלמידים יכינו הרצאה קצרה או הסבר על חשיבות המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית