פרק נושא : ירוק הנושא : איכות הסביבה . במרכז הפרק שתי כתבות עיתונאיות : כתבה על הפרויקט " עץ נולד " – נטיעת עצים ברחבי גוש דן , וכתבת דיווח על פרויקט מחז ? ר נייר בערד . הסוגה הנלמדת : ? תבה עיתונאית הטקסטים בפרק סוגה עולם שיח מטרה חברתית פתיח – פסוק מהמקרא מקרא מקורות יהודיים שיתוף " עץ נולד "   כתבה עיתונאית תקשורת המונים מידוע ערד הופכת לעיר ממחזרת כתבת עיתונאית תקשורת המונים מידוע טבלאות – מחז ? ר בעולם טקסט לא רציף עיוני מידוע כרטיס ביקור – ערד טקסט לא רציף עיוני מידוע פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 11 פעילות , 12 פעילות 14 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות , 15 פעילות 16 ידע לשון – פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 17 פעילות , 18 פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות , 21 פעילות 22 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : שם עצם , יחיד ורבים , זכר ונקבה סימני פיסוק ( פעילות , ( 5 שורש , משפחת מילים ( פעילות , ( 7 ביטויים ( פעילות , ( 7 זמני הפועל ( פע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית