נושאים לשוניים בפרקי הנושא – כיתה ו פרק נושא : משאלות – סימני פיסוק ( פעילות , ( 4 סימני פיסוק ( פעילות , ( 8 ניקוד ( פעילות , ( 7 אוצר מילים ( פעילות , ( 11 ביטויים ( פעילות ( 12 פרק נושא : הציפור הלאומית – נושאי לשון מודגשים : שם המספר שורש , דו-משמעות , הלחם , הפכים ( פעילות , ( 1 מילות קישור ( פעילות , ( 5 מילות קישור ( פעילות , ( 10 שם המספר ( פעילות , 12 פעילות , 13 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות , 16 פעילות , ( 17 שמות תואר ( פעילות ( 14 פרק נושא : ימי החנוכה – נושאי לשון מודגשים : הפעולה ועושה הפעולה אוצר מילים ( פעילות , 1 פעילות , ( 8 הפועל – נשוא , ועושה הפעולה – הנושא ( פעילות , 9 פעילות , ( 10 דרכי תצורה – שורש ודרכים אחרות ( פעילות ( 14 פרק הבעה : תשובה לשאלה – מילות הוראה , מילות שאלה , פעלים בציווי ( פעילות , ( 2 משפט הכללה ( פעילות ( 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית