נושאי לשון בפרקי הנושא יש עיסוק בהיבטים לשוניים של הטקסט , העולים באופן מזדמן מהטקסט . כמעט בכל טקסט נשזרו פעילויות לשון , המחזקות את הידע הלשוני ומקנות מושגים לשוניים . על פי רוב , פעילויות הלשון עוסקות במאפיינים לשוניים של הסוגה . דוגמות : בסיפור מטפלים בפעלים או בדיבור ישיר , ובכתבת מידע דנים בצורת הסמיכות או בשם הפעולה , ובערך אנציקלופדי – בצורת הסביל . הפעילויות בפרק מתהלכות את הנושא הלשוני על היבטיו ועל צורותיו השונות . במסגרות הובאו הכללות שהן הוראה / הקניה , הניתנת לפני הפעילות , או מסקנות העולות ממנה . כיוון שהידע הלשוני הוא תשתית גם לצורך הבנה וגם לצורך הפקה ( כתיבה , דיבור , ( חלק מן הפעילויות קושרות את הנושא הלשוני להבנה ( איך הנושא הלשוני עוזר להבין את הטקסט , ( או להבעה ( איך הנושא הלשוני עוזר לכתיבה , ( או לשניהם יחד . פעילויות הלשון בספרים נותנות מענה שלם לכל ההישגים הנדרשים בתכנית הלימודים . פירוט ההישגים הנדרשים ראו בעמ ' . 38 פירוט נושאי הלשון בכל פרק ראו בעמ ' . 28  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית