מבנה פרק נושא בכל פרק בספר התלמידים פוגשים מגוון טקסטים בנושא תוכן אחד . הטקסטים שייכים לסוגות שונות ולעולמות שיח שונים . התלמידים קוראים את הטקסטים , והפעילויות מכוונות אותם לשיחה על הטקסטים , להתמודדות עם התוכן ועם המבנה שלהם , להעשרת אוצר המילים , ולכתיבה בעקבות הטקסטים . התצלומים והאיורים המלווים את הטקסטים , מוסיפים טקסטים חזותיים , ובהם – המחשה וצבע . לכל פרק נושא בספר יש מבנה קבוע : שער גרפי – כל פרק נפתח בשער המשתרע על עמוד כפול , ובו טקסט חזותי – תצלומים ואיורים וכן טקסט ספרותי קצר , המהווה פתיח ספרותי לפרק . השער יכול לשמש בסיס לשיחת פתיחה בכיתה , ולהעלאת השערות בדבר התוכן של הפרק . פתיח – בשער שובץ טקסט ספרותי קצר , המתאים לנושא הפרק : שיר , מדרש , פתגם וכדומה . הפתיח יוצר אווירה מתאימה לעיסוק בנושא של הפרק , ונותן לגיטימציה ליהנות מיופיו של הטקסט מבלי לנתחו . בדרך כלל , לפתיח הספרותי אין פעילויות . הפתיח עשוי לזמן : עיסוק באוצר מילים הקשור לנושא , קריינות , שיחה / דיון , עבודה יצירתית ( איור , ( וכן איסוף טקסטים כתובים וחזותיים שעוסקים באותו הנושא . " לפני שמתחילים – " ... ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית