פרק שני : קול ושמיעה קולות השדה אם תקשיב היטב , אתה תשמע כנפיים נפרשות קריאות עורב והדהודי פרסות ברוח החמה קולות העשב והאדמה . אהוד מנור איזו חשיבות יש לחוש השמיעה בחיינו ומדוע חשוב כל כך לשמור על בריאות האוזניים ? בעקבות הלמידה - נדע ... קול לתאר תופעות של קול ; לתאר תכונות של קול ; לתאר שימושים בגלי קול .  אל הספר
רמות ספרי לימוד