מצולעים 1 סרטטו על הרשת שלפניכם משולש כרצונכם . כל צלע של המשולש צריכה להיות מונחת על הקווים הישרים שברשת . איזה משולש סרטטתם ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית