סדר פעולות 1 השלימו מספרים מתאימים בתרגילים . כתבו בכל סעיף תרגילים שונים זה מזה . 2 הציבו סוגריים במקומות המתאימים בכל תרגיל כך שתתקבל התוצאה הרשומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית