חיבור וחיסור 1 השתמשו במספרים האלה וכתבו תרגילי חיבור המתאימים לתוצאות הנתונות בתרגילים שלמטה . 2 השלימו את הספרות החסרות בכל תרגיל . 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית