חזקות 1 פתרו את תרגילי החזקה . 2 השלימו את המספרים האלה במקומות המתאימים בתרגילי החזקה . 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית