כפל וחילוק בעל - פה אורך החוט בחבילת צמר אחת הוא 25 מטרים . 1 השלימו בכל עמודה בטבלה את אורך חוט הצמר בחבילות הצמר הנתונות . 2 היעזרו בטבלה וענו . א . כמה מטרים חוט יש ב 12 חבילות צמר ? ב . כמה מטרים חוט יש ב 31 חבילות צמר ? 3 השלימו את מספר חבילות הצמר בכל עמודה . 4 חוץ מחבילות הצמר הרגילות יש בחנות גם חבילות צמר קטנות של 15 מטרים חוט וחבילות ענקיות של 40 מטרים חוט . א . שרית קנתה 2 חבילות צמר ענקיות , 3 חבילות רגילות וחבילה אחת קטנה . כמה מטרים צמר היא קנתה בסך הכול ? חישוב : תשובה : את גר ב . ליאור קנה חבילות צמר שונות - סך הכול הוא קנה 295 מטרים צמר . כמה חבילות מכל סוג הוא קנה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית