ז כפל שלם בשבר 1 פתרו את תרגיל החיבור . כתבו תרגיל כפל מתאים . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית