ו חיסור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 1 פתרו בעזרת מקלות השברים . דוגמה 2 פתרו בעזרת מקלות השברים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית