ה חיבור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 1 פתרו בעזרת מקלות השברים . דוגמה דיון : מדוע פותרים את התרגיל על מקל העשיריות ? האם אפשר לראות עשיריות על מקל החמישיות ? האם אפשר לראות חמישיות על מקל העשיריות ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית