ג חיבור שברים - המכנים שווים 1 אילו משקולות יאזנו את המאזניים ? הקיפו . 2 פתרו . אם צריך , היעזרו במקלות השברים או בציורים . דוגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית