ב שברים ומספרים מעורבים - חזרה והרחבה 1 כתבו שבר ומספר מעורב או מספר שלם . דוגמה 2 א . צבעו חלקים כך שיתקבל שבר מתאים והשלימו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית