א חלק מכמות 1 בכל סעיף הקיפו 1 מהדברים . דוגמה סך הכול 9 - כפתורים . כמה כפתורים הקפתם ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית