שברים - חלק ב תוכן העניינים א . חלק מכמות 4 ב . שברים ומספרים מעורבים - חזרה והרחבה 23 ג . חיבור שברים - המכנים שווים 27 ד . חיסור שברים - המכנים שווים 32 ה . חיבור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 42 ו . חיסור שברים - מכנה אחד הוא כפולה של המכנה האחר 46 ז . כפל שלם בשבר 50 שוב חישוב : כפל וחילוק בעל פה 59 חזקות 60 חיבור וחיסור 61 סדר פעולות 62 מצולעים 63 המבנה העשרוני 64 אבזרים לחוברת מקלות שברים ( מארז אבזרים לכיתה ד ) דף של מקלות שברים ( במרכז החוברת ) " טוש" מחיק הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית