ד סדר המספרים בתרגיל החזקה 1 לכל זוג מספרים נתונים כתבו שני תרגילים מכל סוג - חיבור , כפל וחזקה - ופתרו . 2 עבודה בזוגות : מה המסקנה שלכם מפעילות ? 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית