ג בסיס ומעריך בתרגיל חזקה - הגורם החוזר נקרא בסיס , ומספר הפעמים שהגורם חוזר נקרא מעריך . 1 כתבו תרגיל חזקה שהמעריך שלו שווה לבסיס שלו ופתרו אותו : 2 השלימו מעריכים שונים , כתבו תרגילי חזקה מתאימים ופתרו אותם . מה משותף לכל התוצאות ? 3  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית