ב מהו תרגיל חזקה ? 1 האם יש דרך קצרה לכתוב את התרגילים האלה ? אם כן , רשמו ליד כל תרגיל את התרגיל הקצר המתאים לו . | 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = א | 3 + 3 + 3 + 3 = ב | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ג | 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית