א תרגילי שרשרת - כפל לעומת חיבור 1 בחרו בכל פעם מספר שלם אחר עבור , כך שהסכום יהיה קטן מ . 100 הכלילו : מהו המספר הגדול ביותר שאפשר להשלים בתרגילים האלה ? = 2 בחרו בכל פעם מספר שלם אחר עבור , כך שהמכפלה תהיה קטנה מ . 100 הכלילו : מהו המספר הגדול ביותר שאפשר להשלים בתרגילים האלה ? =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית