חזקות תוכן העניינים א . תרגילי שרשרת - כפל לעומת חיבור 60 ב . מהו תרגיל חזקה ? 62 ג . בסיס ומעריך 64 ד . סדר המספרים בתרגיל החזקה 67 שוב חישוב 71  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית