ג בניית מספר מגורמים ראשוניים 1 בנו מספרים שונים מהגורמים הראשוניים הנתונים . 2 א . בנו מהגורמים 5 ו 2 בלבד מספרים שונים גדולים מ . 40  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית