א מספר ראשוני ומספר פריק 1 המספר 28 מתחלק במספר 7 ללא שארית . כתבו את כל המחלקים של . , , , , , : 28 2 כתבו את כל המחלקים של כל מספר . א 12 | ב 7 | ג 21 |  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית