מספרים ראשוניים ומספרים פריקים תוכן העניינים א . מספר ראשוני ומספר פריק 46 ב . פירוק מספר לגורמים ראשוניים 52 ג . בניית מספר מגורמים ראשוניים 57  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית