שוב חישוב 1 א . מתחו קו מכל מספר אל הנקודה המתאימה לו על ישר המספרים . ב . תכננו ישר מספרים וסמנו עליו ( בערך ) את המספרים האלה : 2 סדרו את המספרים האלה לפי הסדר , מהקטן לגדול .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית