ה כפך במאונך - דרך מקוצרת 1 פתרו כל תרגיל בדרך מקוצרת . מומלץ לפתור עם התלמידים את התרגיל שבדוגמה ולקשר לדרך המפורטת ( הסבר במדריך למורה . ( 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית