ד כפל במאונך - דרך מפורטת נתון התרגיל . 437 × 6 לפניכם דוגמה לפתרון התרגיל במאונך בטבלה בעזרת ציורי מלבנים . 1 כתבו כל תרגיל בטבלה ופתרו . ( אפשר להיעזר בציור מלבנים במחברת ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית