ג כפל בעזרת חוק הפילוג 1 לפניכם נקודות המסודרות ב 5 שורות 24 - נקודות בכל שורה . כמה נקודות יש כאן ? א . כתבו תרגיל מתאים : ב . נסו לחלק את הנקודות לקבוצות כדי לחשב בקלות את מספר הנקודות . סמנו את החלוקה . ג . כיצד חישבתם את מספר הנקודות בעזרת החלוקה שסימנתם ? פתרון בעזרת חוק הפילוג  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית