אכפל ב , 10 - ב 100 - וב ) 000 , 1 - תזכורת ) 1 ארגז של תפוחים מכיל 10 קופסאות תפוחים . א . כמה קופסאות תפוחים יש ב 72 ארגזים ? חישוב : תשובה : ב . כמה תפוחים יש בארגזים האלה , אם ידוע שבכל קופסה יש 10 תפוחים ? חישוב : תשובה : 2 פתרו . | 33 × 10 = א | 10 × 57 = ב | 10 × 233 = ג | 203 × 100 = ד | 100 × 17 = ה | 10 × 407 = ו | 120 × 100 = ז | 23 × 100 = ח 3 בחרו כמה מהתרגילים שבפעילות 2 וכתבו את תוצאותיהם במילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית