נושאי החוברת כפל במאונך 5 מספרים ראשוניים ומספרים פריקים 45 חזקות 59 הסדרה "שבילים" מותאמת לתכנית הלימודים ומתבססת על : - לקחים שהופקו מהפעלת הסדרות "אחת , שתיים ו ... שלוש" ו"ועוד אחת" למהדורותיהן השונות במשך 25 שנה וממשוב של מורים ומדריכים . שתי הסדרות האלה נכתבו בידי צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( מטח ) וצוות המתמטיקה של האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך ( ת"ל - . ( מחקרים עדכניים בתחום הוראת המתמטיקה בארץ ובעולם . - לקחים שהופקו מניסוי החוברות הנוכחיות בכיתות . צוות המתמטיקה במטח  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית